fredag 25. februar 2011

Se om igjen

Har du lest Sunniva Gylvers kronikk på våre nettsider? http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/se-og-bli-sett

Presten og forfatteren skriver om mot til å se forbi egne fordommer og forventninger - rett og slett se om igjen (re-spectare).
Hun skriver klokt om enkeltmennesker og fellesskap - og om den viktige balansen mellom å gi og få. Alle mennesker trenger medmennesker. Alle trenger pårørende. Mange trenger også profesjonelle hjelpere i noen faser av livet. Vi er tjenesteutøvere og tjenestemottakere - og disse rollene skifter gjennom et menneskes liv.
http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/en-ny-baerekraftig-kunnskap

Ta gjerne med deg Sunniva Gylvers fire håndfaste verktøy inn i helgen:

Selvinnsikt
-ærlig samtale med deg selv og kloke samtalepartnere

Bygge fellesskap
- forsøk omgi deg med mennesker du trives sammen med, øv på å bekrefte og utfordre hverandre

Bevar din eksistensielle beredskap
- kjenn etter hva du tror på, hva som er viktigst for deg og hvilke verdier som styrer dine valg

Mot til å være til stede
forsøk være nærværende og tydelig til stede, også i den vanskelige situasjonen eller relasjonen

Jeg trenger øve meg  - om igjen og om igjen.

God helg!

Hilde Hem

tirsdag 22. februar 2011

Troen på et liv etter diagnosen.

For noen dager siden besøkte jeg Slotsvænget, et botilbud med brukeransatte i Kgs. Lyngby utenfor København. Her løftes betydningen av nettverksbyggende arbeid i nærmiljøet, og behandlingen tar utgangspunkt i den enkeltes mål og handlingsrom. 

Forandring kommer innenfra.
Jeg lot meg berøre av Johanna Soini, beboer og administrativ medarbeider ved Slotsvænget, som deler sine erfaringer med PCP (Personcentreret planlægning). Kort fortalt er dette en verktøykasse med planleggingsverktøy som gir mennesker troen på at det er et liv etter diagnosen.
Johanna har kjent på kroppen hvordan drømmen, håpet og det å sette mål virker og gir bedre helse. Samtidig er Johanna tydelig på at det krever ønske om forandring - og dette må komme innenfra!

I neste omgang er det viktig å stille seg spørsmålet "Hvem kan hjelpe meg med hva?" Det er sjelden slik at ett menneske kan hjelpe deg med alt. Den verste form for diskriminering, sier Johanna, er den du utøver på deg selv, enten fordi du har overtatt andres holdninger til psykiske lidelser eller fordi du begrenser deg selv ved å forholde deg til hvordan det er nå - eller har vært - og ikke tør tro på et bedre liv for deg selv!

Tigersprang eller ett skritt av gangen
Vi er ikke alltid rede til "tigerspranget", men PCP (Personcentrert planlægging) kan hjelpe deg til å nå dine delmål - ett skritt av gangen. Les mer her

Prosjekt STYR LIVET med personcentreret planlægning, har nylig utgitt en arbeidsbok med samme navn. ISBN 978-87-993903-0-4. Boken anbefales på det varmeste. Den er skrevet for og av mennesker med alvorlige psykiske problemer, som ønsker å komme seg videre i livet. Her jobber leseren langs "håpets sti" gjennom å få større kjennskap til seg selv, sine drømmer og sitt fundament, relasjonskartet og spørsmål om hvem som skal involveres i bedringsprosessen. Boken tar på alvor den motstand til forandring som ligger i oss selv og i omgivelsene. Det er ikke enkelt å være herre i eget hus, men når bagasje og inventar tas på alvor, kan vi legge en plan med håp for morgendagen.

Du kan lese mer om Johanna Soini på våre nettsider her.

Ønsker du å låne boka, ta kontakt med vårt bibliotek: bibliotek@erfaringskompetanse.no  eller send Slotsvænget en mail: slotsvaenget@ltk.dk  

Hilde Hem

mandag 7. februar 2011

Odd Volden om gjenkjennelighet og opplevd relevans

Et viktig bidrag til økt kunnskap
Det er med stor glede Nasjonalt senter for erfaringskompetanse i dag lanserer et samlet tekstmateriale skrevet av brukeraktivist Odd Volden i perioden 1998 - 2010. Dette er tekster som tidligere ikke har vært publisert, og som løfter frem problemstillinger det er nødvendig å ta stilling til og utforske videre.
Les mer her

Nye tiltak
Vårt håp er at disse tekstene kan danne grunnlag for nye teorier om og nye tiltak for bedre psykisk helse. Sammen med andre tekster og erfaringer som nå gjøres tilgjengelig i vår kunnskapsbase. Odd Volden oppfordrer oss til å høste av de erfaringer mennesker har i møte med psykiske helsetjenester. Han oppfordrer til å høste og raffinere samtidig og kontinuerlig.

Fra brukerne selv
Vi kan lett glemme at det finnes erfaringskunnskap. Det er ingen andre enn brukerne selv som kan fortelle oss hvordan tjenestene blir opplevd av de som trenger dem. Da må vi sørge for at brukernes stemme blir hørt. Odd Volden representerer en våken og reflektert stemme, derfor er vi glade for at nettopp hans tekster  nå finnes tilgjengelig i vår kunnskapsbase. Vi viser også gjerne til hans essay Mellom fag og erfaring - noen tanker langs veien mot det systematiske brukerperspektivet på psykisk helse.


Hilde Hem