onsdag 23. mars 2011

Tenk å få våkne

Leste du gårdsdagens Aftenposten?  Stortingsrepresentant Karin Yrvin (Ap) forteller klokt og livsnært om den sårbarhet som følger med en kronisk sykdom, om opplevelsen av kaos - men også om hvordan erkjennelse og gode relasjoner i fellesskap og behandling, leder til nye livsmuligheter og gode dager. 

Åpenhet om psykisk helse blant våre folkevalgte, bidrar til å bygge ned stigma. Takk til både Karin og andre blant våre politikere som gjennom å dele sin historie, kan gi flere frimodighet til å vise vårt sanne ansikt. Det er ikke godt å leve i skul - vi trenger møtes som hele mennesker og finne vår plass i verden.    

I en barnesang heter det "Du kan ta masken av, for jeg vil se deg slik du er!"  Det er en klok oppfordring - til politikere, helsearbeidere og alle som i sitt daglige liv møter andre mennesker. Til deg og meg.

Tenk å få våkne og være den vi er. Det er det eneste som bærer. Les Karin Yrvin sin kronikk her
Lytt til intervju med Karin i nrk

God vårdag!

Hilde Hem

fredag 11. mars 2011

Ansvarets vilkår og skjønn i profesjonell praksis

Dette er overskriften for en spennende konferanse 29.april 2011 i Georg Sverdrups hus på Blindern. Rettighetsspråket og -logikken står sterkt i helse- og sosialsektoren. Pasienten har rettigheter og den profesjonelle har både rettigheter og plikter. Dette er en økende praktisk og etisk utfordring, som forsterkes av politiske føringer. Konsekvensen er en situasjon der ansvar ikke er ”festet” et bestemt sted. Da oppstår et ansvarsvakum som ingen tar ansvar for.


Profesjoner i skvis er en årlig konferanse der søkelyset settes på sentrale etiske utfordringer i profesjonell praksis. Årets konferanse legger særlig vekt på betydningen av de profesjonelles egen ansvarlighet, vilkår for ansvarlighet og dømmekraft.

Hovedforedragsholderne vektlegger viktige perspektiver med stor aktualitet og har følgende tema:

Den gode juristen. Om dømmekraftens undervurderthet i jussen
Å ha og ta ansvar – Om ansvarspraksiser i profesjonelt arbeid, basert på en feltstudie i sykehus
Medborgerskap og medansvarlighet? Noen perspektiver på hva profesjonell ansvarlighet kan  innebære.

Du kan lese mer om konferansen her

Anbefales - og god helg!

Hilde Hem