onsdag 6. april 2011

Medikalisering av normaliteten?

Jeg sitter med siste utgave av Tidsskrift for Norsk Psykologforening i hendene. Sjefredaktør Bjørnar Olsen skriver en tankevekkende leder, om diagnosenes begrunnelse og faren for å behandle alle livets vansker, ut fra et mål om tidlig intervensjon.

Den pågående revisjonen av den amerikanske diagnosebibelen Diagnostic and Statistic Manual of Mental disorders - DMS - debatteres i disse dager heftig. Og ikke uten grunn. Forskere bekymrer seg for at utviklingen skjer i feil rekkefølge; først kommer diagnosen, og deretter kommer kanskje funnene som skal gi støtte til merkelappene. Også redaktør av forrige DSM-utgave, Allen Frances, frykter at en "diagnose epidemi" kan føre til overmedisinering i kjølvannet av femte utgave av DSM.

Sjefredaktør Bjørnar Olsen tydeliggjør i sin leder hvilke konsekvenser en utvikling av slike "føre-var-diagnoser" kan få, der nettopp diagnosene kan utløse forskningsmidler og behandlingsressurser til områder som i dag sliter med finansieringen. Han advarer mot en tendens til å skulle gjøre psykologisk behandling tilgjengelig for alle. Eller et samfunn der alle livets vansker potensielt skal behandles, med medikamenter eller samtaleterapi.

Leder i Norsk forening for allmennmedisin Gisle Roksund, advarer liknende i sin kronikk i Varden mot et "forebyggingsvanvidd". I samhandlingsreformens lys, stiller også han viktige spørsmål omkring hva det offentlige kan/skal ta seg av innenfor et folkehelseperspektiv.

Hvor går grensene for hva de profesjonelle skal involveres i? Trekkes det forebyggende perspektiv for langt, er det en reell fare for at de som trenger det mest, taper i konkurransen om ressursene.

Av og til er livet så vanskelig å håndtere, at det trengs profesjonell hjelp, og da er det viktig at samfunnet er i stand til å ta vare på sine sykeste. I andre tilfeller kan god selvivaretakelse, nettverk og godt likemannsarbeid være den beste hjelpen. I de tilfellene spiller både enkeltpersoner og ulike organisasjoner en viktig rolle.

På våre nettsider finner du oversikt over aktuelle bruker- og pårørendeorganisasjoner, samt regionale brukerstyrte sentre.  Like viktig er det å peke på nettverk i naboskap, familieliv og vennskap - og andre nettverk i det sivile samfunn.

Følg oss gjerne videre på http://www.erfaringskompetanse.no/ og abonner på våre nyhetsbrev her

Hilde Hem

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar