mandag 18. juni 2012

Hilsen til daggryet

Se til denne dagen!
I dokumentaren om Aung San Suu Kyi, som NRK sendte i forbindelse med hennes nylige besøk i Norge, ble jeg oppmerksom på et dikt som jeg gjerne deler med dere. Det var sønnen hennes som i minnemarkering etter faren Michael Aris død, leste linjene som faren var spesielt glad i. For meg er det en oppmuntring til å være våken og bevisst at dagen i dag er selve livet: 

Se til denne dagen
For den er livet, selve livets liv.
Dagens få timer rommer alle sannheter og realiteter.
Gleden ved å se noe vokse.
Det storslagne ved å handle.
Prakten ved styrke.
For hver gårsdag er bare en drøm
og hver morgendag bare en visjon.

Men lever man dagen i dag godt,
blir hver gårsdag en gledesdrøm
og hver morgendag et håp
Så se godt på denne dagen!

Grip mulighetene for utvikling
Den vevre og likefullt store kvinnen Aung San Suu Kyi, har viet sitt liv til kampen for et fritt og demokratisk Burma. Det er en kamp med omkostninger på mange plan, og veien fremover er fortsatt både krevende og usikker. Midt i dette ser hun ut til å finne stor styrke i å "se verden med nye øyne", på bakgrunn av sine erfaringer. Hun understreker betydningen av vennlighet, og hennes milde og forsonende vesen står ikke i motsetning til klar og tydelig tale.

Sampillets muligheter
De siste ukene har jeg fått møte mennesker som brenner for å gi mennesker livmot og gode helsetjenester. Som gjennom forankring og nettverk bidrar til tjenester som virker helsefremmende og bedre treffer den enkelte brukers behov. De regionale brukerstyrte sentrene, bruker- og pårørendeorganisasjonene på psykisk helsefeltet og Erfaringskompetanse har fått et felles oppdrag forankret i Stortingets prp. nr 1(2009-2010):
- øke brukernes kunnskap slik at de kan stille krav til tjenestene og være pådrivere i tjenesteutviklingen,
- bidra til å gi gyldighet til brukerkunnskap og formidle denne, slik at vi oppnår reell brukermedvirkning i samfunnet.

Nettverket mellom de regionale brukerstyrte sentrene og Erfaringskompetanse styrkes gjennom
halvårlige samlinger, der felles arbeidsoppgaver står på dagsorden. Les mer fra denne vårens samling i Kristiansund her. Likedan er bruker- og pårørendeorganisasjoner viktige samarbeidsaktører for Erfaringskompetanse, og fra årets brukerorganisasjonskonferanse kan du blant annet lese her.

Erfaringer på godt og vondt
Suu Kyi snakker om de integrerte erfaringer som får oss til å se med nye øyne. Erfaringskompetanse har gjennom et drøyt år invitert enkeltmennesker til å dele erfaringsbasert kunnskap i vår nasjonale base. Et utvalg av disse fortellingene, i tillegg til kronikker, blogger og annet nyhetsstoff, gir vi deg en smakebit av i det nylig utgitte magasinet Erfaringer. http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/erfaringer-paa-godt-og-vondt

Vi kan få til mye bra gjennom godt samarbeid. Jeg tror på et blomstrende samspill der vi har tydelig rolleforståelse og avklarte handlingsrom. Slik Aung San Suu Kyi med friske blomster i den enkle hestehalen, minner meg om at tydelighet og vennlighet er godt forenelige størrelser.

– Gandhi ble veldig rørt av tekststrofen «one step enough for me». Hvis det er nok lys til at vi kan ta det rette steget, så vil vi nå målet vårt i trygghet. Vi trenger ikke å se veiens ende, men trenger bare se den rette veien for å komme dit, sa Suu Kyi.
Det første steget kan gjerne handle om å Se til denne dagen!

God sommer!

Hilde Hem

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar