lørdag 23. mars 2013

Retten til en stemme og et kjærlig blikk


I år er det 200 år siden Camilla Collett ble født. En av hennes hjertesaker, var kampen for kvinners rettigheter. I år er det også 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. I den anledning feirer Aschehoug med en bokserie som kalles "Stemmer". Først ut er litteraturviteren Toril Moi, med sitt essay "Språk og oppmerksomhet".

 Et dugelig språk
”Den vanskelige virkeligheten” er tittelen på en bokanmeldelse iAftenposten , der Trond Berg Eriksen med utgangspunkt i Moi sitt essay leter etter "et dugelig språk for det blikket man anlegger på verden". Han viser til det nødvendige i at vi sammen klarer å utvikle dagligspråket slik at vi ser hverandre med "et rettferdig og kjærlig blikk". I beste fall bidrar det til at virkeligheten blir mer sannferdig. Men hva er et rettferdig og kjærlig blikk?  

 Et rettferdig blikk
Ingen er bare det du ser! Vi mennesker er raske til å danne våre bilder av virkeligheten. Det kan være både på godt og vondt. Når virkeligheten blir ubegripelig, står vi i fare for å forenkle og karikere. Et sannferdig bilde av hverandre forutsetter at vi utvikler evnen til å separere. Hva er mitt og hva er ditt? Hvor gode er vi til å skille mellom egne og andres tanker og følelser?

Mentalisering har med evnen til å se seg selv utenfra og andre mennesker innenfra. Vi kan ikke unngå å fortolke hverandre, men en god evne til å forstå seg selv og andre er en nøkkelkompetanse for utvikling av god kommunikasjon. Les gjerne også min tidligere bloggVi er våre relasjoner”.
 
NAPHA-blogger Odd Volden  skriver klokt og godt om at ingen er bare det du ser!
Respekt for hverandre handler også om evnen til å se på ny.


Et kjærlig blikk

Tilbake til stemmeretten. Bokanmelderen i Aftenposten minner oss om at ordet har en dobbel betydning. "Stemmerett" betyr ikke bare å legge en stemmeseddel i valgurnen. Stemmerett betyr også retten til å løfte sin egen stemme og bli hørt. Hvilke stemmer lytter vi til - de sterke eller de svake, de som bekrefter det vi allerede ”vet” - eller de stemmene som utfordrer oss og gir oss impulser til å skifte perspektiv og endre mening når det er nødvendig?

Vår evne til kommunikasjon avhenger også av hvor dyktige vi er til å "slippe tak" i vårt eget perspektiv for å kunne lytte aktivt til hva den andre har på hjertet, og til å se den andre med et kjærlig blikk.

 Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse ønsker å fremme ulike stemmer og perspektiv, for gjennom dette å tegne et mer sannferdig bilde av helsehemmende og helsefremmende faktorer. Det er for oss sentralt at mennesker som en naturlig rettighet involveres i egen tjenesteutvikling. En positiv dialog mellom erfaringsbasert kunnskap og fagkunnskap utvikler tjenestene til det bedre.

For å forstå hverandre bedre i en kompleks virkelighet, anbefaler Toril Moi å utvikle dagligspråket vårt. Og til å øve oss i å møte den andre med "et rettferdig og kjærlig blikk". Det krever noe av oss. Men du verden så spennende – og langt mer utviklende!  

God påske!  
 
Hilde Hem

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar