fredag 11. mars 2011

Ansvarets vilkår og skjønn i profesjonell praksis

Dette er overskriften for en spennende konferanse 29.april 2011 i Georg Sverdrups hus på Blindern. Rettighetsspråket og -logikken står sterkt i helse- og sosialsektoren. Pasienten har rettigheter og den profesjonelle har både rettigheter og plikter. Dette er en økende praktisk og etisk utfordring, som forsterkes av politiske føringer. Konsekvensen er en situasjon der ansvar ikke er ”festet” et bestemt sted. Da oppstår et ansvarsvakum som ingen tar ansvar for.


Profesjoner i skvis er en årlig konferanse der søkelyset settes på sentrale etiske utfordringer i profesjonell praksis. Årets konferanse legger særlig vekt på betydningen av de profesjonelles egen ansvarlighet, vilkår for ansvarlighet og dømmekraft.

Hovedforedragsholderne vektlegger viktige perspektiver med stor aktualitet og har følgende tema:

Den gode juristen. Om dømmekraftens undervurderthet i jussen
Å ha og ta ansvar – Om ansvarspraksiser i profesjonelt arbeid, basert på en feltstudie i sykehus
Medborgerskap og medansvarlighet? Noen perspektiver på hva profesjonell ansvarlighet kan  innebære.

Du kan lese mer om konferansen her

Anbefales - og god helg!

Hilde Hem

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar