fredag 25. februar 2011

Se om igjen

Har du lest Sunniva Gylvers kronikk på våre nettsider? http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/se-og-bli-sett

Presten og forfatteren skriver om mot til å se forbi egne fordommer og forventninger - rett og slett se om igjen (re-spectare).
Hun skriver klokt om enkeltmennesker og fellesskap - og om den viktige balansen mellom å gi og få. Alle mennesker trenger medmennesker. Alle trenger pårørende. Mange trenger også profesjonelle hjelpere i noen faser av livet. Vi er tjenesteutøvere og tjenestemottakere - og disse rollene skifter gjennom et menneskes liv.
http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/en-ny-baerekraftig-kunnskap

Ta gjerne med deg Sunniva Gylvers fire håndfaste verktøy inn i helgen:

Selvinnsikt
-ærlig samtale med deg selv og kloke samtalepartnere

Bygge fellesskap
- forsøk omgi deg med mennesker du trives sammen med, øv på å bekrefte og utfordre hverandre

Bevar din eksistensielle beredskap
- kjenn etter hva du tror på, hva som er viktigst for deg og hvilke verdier som styrer dine valg

Mot til å være til stede
forsøk være nærværende og tydelig til stede, også i den vanskelige situasjonen eller relasjonen

Jeg trenger øve meg  - om igjen og om igjen.

God helg!

Hilde Hem

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar