mandag 7. februar 2011

Odd Volden om gjenkjennelighet og opplevd relevans

Et viktig bidrag til økt kunnskap
Det er med stor glede Nasjonalt senter for erfaringskompetanse i dag lanserer et samlet tekstmateriale skrevet av brukeraktivist Odd Volden i perioden 1998 - 2010. Dette er tekster som tidligere ikke har vært publisert, og som løfter frem problemstillinger det er nødvendig å ta stilling til og utforske videre.
Les mer her

Nye tiltak
Vårt håp er at disse tekstene kan danne grunnlag for nye teorier om og nye tiltak for bedre psykisk helse. Sammen med andre tekster og erfaringer som nå gjøres tilgjengelig i vår kunnskapsbase. Odd Volden oppfordrer oss til å høste av de erfaringer mennesker har i møte med psykiske helsetjenester. Han oppfordrer til å høste og raffinere samtidig og kontinuerlig.

Fra brukerne selv
Vi kan lett glemme at det finnes erfaringskunnskap. Det er ingen andre enn brukerne selv som kan fortelle oss hvordan tjenestene blir opplevd av de som trenger dem. Da må vi sørge for at brukernes stemme blir hørt. Odd Volden representerer en våken og reflektert stemme, derfor er vi glade for at nettopp hans tekster  nå finnes tilgjengelig i vår kunnskapsbase. Vi viser også gjerne til hans essay Mellom fag og erfaring - noen tanker langs veien mot det systematiske brukerperspektivet på psykisk helse.


Hilde Hem

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar