fredag 21. januar 2011

Jeg har forandret syn

Ja, slik starter forordet i Trond F. Aarre sitt "Manifest for psykisk helsevern" utgitt på Universitetsforlaget for kort tid tilbake. Psykiateren har latt seg bevege og utfordre av den praktiske hverdagen sammen med pasienter, pårørende og medarbeidere ved Nordfjord psykiatrisenter, og som har satt forskningen og lærebøkene i perspektiv. Jeg lar meg bevege av mennesker som våger å forandre syn når det er nødvendig. Og jeg synes det er et eksempel til etterfølgelse når Trond F.Aarre med henvisning til Dante erkjenner sin følelse av å være "veglaus"  - og samtidig peker på en farbar vei videre.

Han minner om at vi i realiteten har en overflod av ressurser, men ofte mangler den verdibaserte ledelsen som skal til for å spille kortene våre bedre. Et gjennomgående poeng i denne boka er at holdningene våre er viktigere enn rammevilkårene, og at vi kan hjelpe flere med enklere midler. Det kan være i form av praktisk hjelp, konkret problemløsning og hjelp til selvhjelp, mestring og vekst. Av og til er det behov for spesialiserte behandlinger, men jeg er enig med Aarre i at flere av dagens behandlingsformer brukes på for vide indikasjoner. Dette kan i ytterste konsekvens føre til at de som virkelig trenger spesialiserte behandlingstilbud, ikke får det  - eller må vente for lenge. Jeg er opptatt av at spesialiserte tjenester må være tilgjengelige når det trengs, men vi kommer langt med et folkehelseperspektiv og nøysom og god husholdning.

Psykiateren tar til orde for et oppgjør med den medisinske modellen, som har dominert så sterkt. Samtidig understreker han at det medisinske perspektiv på psykiske lidelser kan være fullstendig avgjørende i visse tilfeller.  Det er klokt av ham - for vi trenger nettopp ulike perspektiv i utvikling av forsking og tjenester - problemet oppstår først når ett perspektiv får monopol.

Trond F. Aarre trekker frem livsverden og det viktige samspillet mellom individ og fellesskap, og mener den brukerorienterte tilnærming er et godt valg i utviklingen av det psykiske helsevernet. De viktigste spørsmålene vil det aldri finnes vitenskapelig kunnskap om, men vi kan gi vitenskapelig gyldighet til livserfaringer og opplevelser i møte med tjenestene  http://www.erfaringskompetanse.no/kunnskapsbase/lyst-til-aa-dele

Når "vegen er veglaus", skal det både mot og kreativitet til å gå opp nye stier. Aarre har gjennom denne boken gitt et viktig bidrag til videre debatt. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse vil gjerne bidra til å drøfte kunnskapssyn og løfte frem kunnskap om hva som gir gode psykiske helsetjenester. Følg oss gjerne på http://www.erfaringskompetanse.no/

God helg!

Hilde Hem

Les mer om bokutgivelsen "Manifest for psykisk helsevern" på http://www.fjordabladet.no/index.cfm?event=doLink&famID=159847&frontFamID=84279

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar