onsdag 12. januar 2011

Brobygger i vitenskapsåret 2011I vår oppgave med å gi gyldighet til erfaringsbasert kunnskap, har vi valgt brobyggeren som metafor for vår virksomhet. Her er Kiste bru i kommunen der jeg har vokst opp - Siljan i Telemark. Brua er solid, bygd stein på stein - den står! Slik ønsker jeg å bidra til at erfaringsbasert kunnskap løftes frem og inngår som solide byggestener i samfunnets kunnskapsproduksjon.

Jeg ønsker å utfordre både den primært erfaringsbaserte kunnskap og den primært fagbaserte kunnskap, slik at disse to innfallsvinklene til sammen gir et helhetlig bilde av helsehemmende og helsefremmende faktorer innen psykisk helse. Vi må tørre å stille spørsmål omkring våre kunnskapssyn. Hva er god kunnskap?

Forskningsminister Tora Aasland inviterer i sin kronikk i Aftenposten 23.desember til et Vitenskapsåret 2011 fylt av "gode, viktige, vanskelige, kritiske og nysgjerrighetsdrevne spørsmål".  Ja, det trenger vi - og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse vil gjerne ta del i debatten! 

Hilde

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar