tirsdag 18. januar 2011

Psykisk helse - tenk nytt og se med nye øyne!

På våre hjemmesider kan du i disse dager følge konferansen Psykisk helse 2011 - nye tider, nye forventninger!  Det er bra når helsedirektør Bjørn Guldvog er opptatt av at brukere og pårørende må bli tatt på alvor. At vi er nødt til å tenke nytt og se ting med nye øyne.

Sjefen i Helsedirektoratet snakket om tiden etter Opptrappingsplanen og hvilke utfordringer som venter, på Psykisk helse-konferansen som åpnet i Trondheim i går. For de godt over 300 deltakerne understreket han at det er ingen tvil om at dette området vokser som samfunnsutfordring.

Det hevdes at psykisk uhelse årlig koster samfunnet 70 milliarder kroner. Det er høye tall i et samfunnsregnskap. Ennå viktigere er det at det bak statistikken befinner seg enkeltmennesker som deg og meg.  Jeg tror på enkeltmennesker. Det enkelte menneske og dets iboende livsevne er den viktigste ressurs vi har i alt helsearbeid. Derfor er enkeltmenneskets livserfaring og bedringsprosesser gyldige kunnskapskilder i en ny bærekraftig kunnskap

Nasjonal base for erfaringsbasert kunnskap
Det å involvere brukere og pårørende har stor betydning for kvaliteten på både forskning og tjenesteutvikling i praksis. Derfor er det viktigere enn noen gang at stemmene til brukere og pårørende blir hørt, samlet og formidlet. For første gang i Norge vil denne erfaringsbaserte kunnskapen nå bli samlet, systematisert og gjort tilgjengelig i en nasjonal kunnskapsbase hos Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.
Les mer om den nasjonale kunnskapsbasen

Psykisk helse skal fortsatt prioriteres, sier helsedirektøren, som ønsker å jobbe for å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv. Han nevner eksplisitt målet om å redusere og kvalitetssikre bruken av tvang i Norge. Det er et viktig fokus, for her meldes det om brudd på menneskerettigheter og krenkede menneskeliv. Jeg sier ikke at det er enkelt, men 5 000 årlige tvangsvedtak her i landet bør oppfordre oss nettopp til å tenke nytt og se med nye øyne. Da trenger vi kunnskap - både den erfaringsbaserte og den mer tradisjonelle fagkunnskapen.  Og vi trenger god faglig dømmekraft blant fagpersoner som er satt til å utøve tvang.  Hvorfor ikke la den gyldne regel fra den gamle boken, klinge med når dilemmaene er store og vi er opptatt av myndiggjøring og brukernes ressurser:  Gjensidighetsprinsippet sier at " Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem". (Matteus, 7.12)

Vi er tjenesteutøvere og tjenestemottakere - og disse rollene skifter gjennom et menneskes liv. Å bli møtt med respekt, er noe vi alle har behov for.

Jeg lar helsedirektør Bjørn Guldvog oppsummere der han presiserer:
- Brukerperspektivet skal tas vare på enda sterkere enn i dag og bli møtt på en respektfull måte.

Hilde Hem

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar