onsdag 12. januar 2011

En ny bærekraftig kunnskap

Hvor dyktige er vi til å lære av og verdsette våre erfaringer i utvikling av ny, bærekraftig kunnskap? For første gang i Norge vil psykiske erfaringer fra brukere og pårørende bli samlet, systematisert og gjort tilgjengelig i en nasjonal base.

Det skjer i en egen kunnskapsbase  i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Kompetansesenteret er nå i gang med å bygge opp kunnskapsbasen, men trenger historier, erfaringer og refleksjoner innen psykisk helsefeltet. Målet med kunnskapsbasen er å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for samfunnet og bidra til å skape likeverd mellom erfaring og fag. Vi inviterer derfor brukere og pårørende  til å bidra med fortellinger, artikler, noveller, dikt, musikk og film som vil bli lagt ut både i vårt bibliotek og digitalt på Erfaringskompetanse.no. Innsamlingsmetodene bygger på utarbeidede retningslinjer , og disse har vært til høring hos brukerorganisasjoner, regionale brukerstyrte sentre, vårt eget rådgivende forskningsutvalg og andre kompetansemiljøer. Det har vært avgjørende viktig for oss med åpen og god dialog med Datatilsynet i forbindelse med arbeidet.

Les hele kronikken på erfaringskompetanse.no

1 kommentar:

  1. Dette er så bra! Nå kan man virkelig føle og tro at man kommer videre i en positiv retning når det gjelder samfunnsforståelse for og kunnskap om psykisk helse, og mulighet for å få bedre støtte til og tilrettelegging for et verdig liv. Gratulerer!

    SvarSlett